Säilytyksen rajoittaminen - Tietosuojavaltuutetun toimisto

Valitettavasti tyhjentävää luetteloa siitä, kuinka kauan mitäkin asiakirjaa tulee tai saa säilyttää, ei ole olemassa, mutta tässä hieman tietoa keskeisistä lakisääteisistä säilytys- ja kanneajoista. Työaikalaki määrää työaikakirjanpitoaineiston säilyttämisestä.

Plusluotto – Saat lainan tänään vain 5 minuutissa – Hae

kuinka kauan henkilötietoja saa säilyttää

Etusivu Lainsäädäntö Lainsäädäntö aloittain Tietosuoja Reform Yrityksiä ja organisaatioita koskevat säännöt Yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteet Kuinka kauan tietoja voidaan säilyttää ja pitääkö niitä päivittää? Kuinka kauan tietoja voidaan säilyttää ja pitääkö niitä

Markkinointijuridiikka digitaalisissa kanavissa - EkurssiEkurssi

Kuinka kauan osakeluettelon, remonttirekisterin tai asukasluettelon sisältämiä henkilötietoja saa säilyttää? Asunto-osakeyhtiölaki määrittää täsmällisesti osakeluettelon ja remonttirekisterin tietojen säilytysajan.

1. Mitä henkilötietoja yritys saa kerätä rekistereihinsä

MTV säilyttää yksilöiviä henkilötietoja kahden vuoden ajan. Maksutapahtumia koskevia tietoja säilytämme kuuden vuoden ajan. Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot sekä pyytää henkilötietojen korjaamista tai poistamista rekisteristä. 25.5.2018 jälkeen pääset itse tarkistamaan sinusta kerättyjä tietoja ja poistamaan niitä Omat tiedot -sivulta.

Tietosuoja-asetus (GDPR) - Isännöintiliitto

Tietosuoja-asetuksessa ei määritellä sitä, kuinka kauan henkilötietoja tulee säilyttää, mutta edellä kuvattujen tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin niille on käsittelyperuste ja tiedot ovat niille asetetun tarkoituksen täyttämiseksi tarpeen.

Kuinka kauan tietoja voidaan säilyttää ja pitääkö niitä

Jos työnantaja ei jostain syystä ole kirjapitovelvollinen, on hänen silti tehtävä muistiinpanot maksamistaan suorituksista. Työnantajan on säilytettävä palkkatietoja yhtä kauan kuin muutakin kirjanpitoaineistoa on yleensä säilytettävä. Velvollisuus säilyttää palkkatietoja kestää kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä.

Kiinteistöliitto - Yleisimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset

kuinka kauan henkilötietoja saa säilyttää

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA. Jollei laki näin edellytä, emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on välttämätöntä tässä tietosuojakäytännössä määritettyihin tarkoituksiin. Erityyppisiin tietoihin sovelletaan eri säilytysajanjaksoja, mutta pisin henkilötietojen säilytysjaksomme on tavallisesti 6 vuotta.

Taloyhtiöt - Tietosuojavaltuutetun toimisto

Kuinka kauan osakeluettelon, remonttirekisterin tai asukasluettelon sisältämiä henkilötietoja saa säilyttää? Asunto-osakeyhtiölaki määrittää täsmällisesti osakeluettelon ja remonttirekisterin tietojen säilytysajan.

K/M Oran villamatto- Veke.fi

kuinka kauan henkilötietoja saa säilyttää

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJA. Jollei laki näin edellytä, emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on välttämätöntä tässä tietosuojakäytännössä määritettyihin tarkoituksiin. Erityyppisiin tietoihin sovelletaan eri säilytysajanjaksoja, mutta pisin henkilötietojen säilytysjaksomme on tavallisesti 6 vuotta.

MTV yritysinfo

kuinka kauan henkilötietoja saa säilyttää

Ei tule. Aliurakoitsijalla on tietosuoja-asetuksen mukainen peruste säilyttää työntekijöidensä tietoja niin kauan kuin nämä ovat työsuhteessa ja viisi vuotta tämän jälkeen, sillä työntekijällä on oikeus vaatia saataviaan viiden vuoden ajan työsuhteen päättymisestä.

kuinka paljon kinkkua per henkilö
kuinka monta poliisiasemaa suomessa on
kuinka kauan terveystietoja säilytetään
kuinka nopeasti glaukooma etenee
kuinka perseestä olet